כובש אכזר

כ”ב בתמוז ג’ץ – 11 ביולי 671 לפסה”נ

מוף (ממפיס)

 

אסרחדון מלך אשור כבש את הבירה המצרית מוף — ממפיס — כעשרים ק״מ דרומית לקהיר של היום. שלוש שנים קודם לכן הובס צבא אשור במצרים, ובשנה העשירית למלכותו יצא אסרחדון בחודש ניסן למסע נוסף למצרים. לאחר כארבעה חודשים היכה צבאו את תרהקה המלך הנובי (ראו גם מלכים-ב י”ט ט’) ולכד את בירתו מוף (הנקראת ביוונית ממפיס) והנזכרת במקרא בעיקר בשם נוף. בכרוניקה הבבלית נכתב:

״מוף עיר המלכות נלכדה. מלכּה הציל את עצמו, בנו ואחיו נתפסו. שללה הוצא, תושביה נלקחו בשבי ורכושה נשדד״ (מרדכי כוגן, ‘אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל’, עמ’ 120.)

כעבור שנתיים יצא אסרחדון למסע כיבוש נוסף, אך בדרך למצרים חלה ומת לאחר 12 שנות מלכות. את מקומו ירש בנו אשורבניפל.