ממשלת בכורה

ז’ באדר ה’תש”ט – 8 במרץ 1949

 

הוצגה ממשלת ישראל הראשונה. לאחר זכייתה של מפא”י בבחירות הראשונות ל”אספה המכוננת”, שבה קיבלה 46 מנדטים, יצר דוד בן גוריון קואליציה בת 73 חברים. במהלך המו”מ להקמת הממשלה טבע בן גוריון את הביטוי “בלי חרות ובלי מק”י”. ממשלה זו חתמה על הסכמי שביתת הנשק עם ארצות ערב לאחר מלחמת העצמאות, ותמכה בחוק חינוך חובה חינם. בממשלה היו 11 שרים, כשראש הממשלה בן גוריון החזיק גם בתיק הביטחון. היתה זו ממשלה קצרת-ימים. היא כיהנה קצת יותר משנה וחצי.

 

בתמונה – הממשלה הראשונה: משמאל: גולדה מאיר, זלמן שזר, בכור-שלום שטרית, צבי מימון (קצרן הממשלה), דב יוסף, אליעזר קפלן, משה שרת, דוד בן-גוריון, זאב שרף (מזכיר הממשלה), פנחס רוזן, דוד רמז, חיים משה שפירא, יצחק מאיר לוין ויהודה לייב מימון