אסירים ראשונים באושוויץ

14 ביוני 1940 – ח’ בסיוון

הגיע המשלוח הראשון של אסירים למחנה הריכוז אושוויץ. היו אלה 728 אסירים פוליטיים מגליציה. שבועות אחדים קודם לכן נבנה המחנה בפקודת היינריך הימלר ונועד לכליאת אסירים פולנים. תושבי האזור גורשו בידי הגרמנים, ואל המחנה הובאו 300  מיהודי האזור ועוד 30 פושעים פליליים כדי לשמש כראשי האסירים וכמפעילי מנגנון הכליאה. כעבור שנה נמנו 10,000 אסירים במחנה. אגפים שונים נוספו למחנה, ובסמוך לו הוקם מחנה בירקנאו בעל קיבולת של 100,000 אסירים. בינואר 1944, שנה לפני חיסול המחנה, היו כלואים בבירקנאו 80,839 בני אדם. מחנה העבודה שהפך למחנה ריכוז והשמדה היה המחנה הגדול ביותר בגרמניה הנאצית ומתו בו יותר ממיליון איש.