מקיבוץ לתנועה

כ”ח באדר ב’ ה’תרפ”ז – 1 באפריל 1927

חיפה

 

החלה הוועידה שבה נוסדה תנועת הקיבוץ הארצי על ידי תנועת הנוער השומר הצעיר. השומר הצעיר הוקמה כבר ב-1913 בלבוב שבגליציה והייתה תנועת הנוער הציונית הראשונה. בית אלפא, הקיבוץ הראשון של התנועה, הוקם ב-1922. במהלך שנות השלושים של המאה העשרים הקימה התנועה עשרות קיבוצים נוספים, ועמידתם האיתנה של קיבוצי הקיבוץ הארצי סייעה רבות להגנה על גבולות הארץ במלחמת השחרור. תנועת הקיבוץ הארצי שמרה במשך שנים על קו אידאולוגי אחיד בענייני שוויון ושיתוף בקיבוץ, כולל הקפדה על לינה משותפת של ילדי הקיבוצים בבתי ילדים מגיל רך. כיום מונה התנועה 85 קיבוצים ברחבי הארץ. לפני עשרים שנה התאחד הקיבוץ הארצי עם התק”ם והם הקימו יחד את התנועה הקיבוצית.