אז אגמור/ בשיר מזמור/ חנוכת המזבח

 כ”ה בכסלו ג’תקצ”ח – 13 בדצמבר 164 לפסה”נ

ירושלים

יהודה המכבי, בנו של מתתיהו החשמונאי, ניצל את הריק באימפריה הסלווקית לאחר מותו הפתאומי של אנטיוכוס הרביעי (אפיפאנס), וכבש את רוב העיר ירושלים, מלבד מבצר החקרא. הוא גם טיהר את בית המקדש מאלילים. בכ”ה בכסלו מתחיל חג החנוכה, המציין את חנוכת המזבח החדש, שהחליף את המזבח הישן, אותו טימאו החילות הסלווקים והמתייוונים.