Sara Barnea

חוקרת ומדריכה בבית הקברות היהודי בהר הזיתים. מורת דרך מוסמכת ובעלת תואר מוסמך בלימודי ארץ ישראל מטעם מכון שכטר
 
Skip to content